KFIATKI      LISTAJeszcze nie tłumok, ale pierwsze ostrzeżenie.

Colin Dexter, "Śmierć w Jerycho", tłumaczyła Iwona Nowicka.

"Anna Scott była jedynym dzieckiem Revda Thomasa Enocha Scotta, pastora Kościoła Baptystów"

Czy ktoś słyszał o takim imieniu męskim "Revd"? Słowo to jest skrótem od 'Reverend' czyli 'Wielebny' i tak się to zazwyczaj tłumaczy.

Mimo wszystko prosiłbym o konsultację z dobrym anglistą, bo może jednak p. Nowicka miała rację i pastor rzeczywiście miał na pierwsze imię 'wielebny'.

Jan RudzińskiKFIATKI      LISTA