KFIATKI      LISTA


Mercedes Lackey "The Black Gryphon" / "Czarny Gryf"

Oryginał:
"You'd think that the same gryphon might recall Amberdrake putting his wings together for him until Drake fell over with exhaustion!"
Po spolszczeniu:
"Można by oczekiwać, że tenże gryf przywoła Żurawia i będzie go tak ściskał, że prawie go udusi!"


KFIATKI      LISTA